+31-6-4790-4347

Corrie van Hugten

Bestuurslid

Vanaf de 60-er jaren bestond het leven van Corrie uit Dans, Dans, Dans.
Eerst als actief wedstrijddanser later als danslerares in een grote dansschool in Amsterdam.
In 1975 openbaarde zich een ziekte en toen dacht ze nooit meer te kunnen dansen.
Een collega dansleraar attendeerde haar op een stukje bewegen met muziek in Engeland en een nieuwe uitdaging was geboren. Om hier vorm aan te kunnen geven werd in 1981 de Stichting Rolstoeldansen Nederland opgericht. Deze Stichting bestaat inmiddels dus meer dan 30 jaar en heeft als grootste doel mensen met een beperking dansplezier te brengen.
Iedereen kan meedoen, met wat voor rolstoel en/of handicap ook. Niemand wordt uitgesloten.
Corrie zegt: ‘Dit doel zal in Inclusive Dance NL nog verder uitgebreid worden en ik zal graag mijn steentje hieraan bijdragen.’

Back to top