+31-6-4790-4347

Katie de Waal

Bestuurslid

Katie is docent speciaal onderwijs en dansdocent op Ketalis Compas in St. Michiels Gestel. School voor Doven en TOS (cluster2).
De TOS (cluster 2) groepen zijn speciaal voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS): de leerling heeft een auditieve en/of communicatieve beperking.
Daarnaast is zij dansdocent/eigenaar van dansschool Katie-Z.
De aangeboden lessen op de dansschool gaan van peuterdans t/m stijldansen voor volwassenen. Voor de jeugd geeft zij voornamelijk fitdance lessen. Dit is een eigen concept waarin verschillende dansstijlen worden aangeboden op verschillende soorten muziek, passend bij de ontwikkeling van de leerlingen.
Kinderdansjes, streetdance, Dance 4 fans en stijldansen zijn daar een onderdeel van.
In het cluster 2 onderwijs worden de lessen voor de dove leerlingen in gebaren aangeboden en voor de TOS leerlingen worden vaak gebaren ter ondersteuning gebruikt. De leerlingen van Compas zijn middelbare scholieren. In het 1e en 2e jaar krijgen ze het vak dans, waar voornamelijk streetdance en stijldansen in de lessen aan bod komen, met een heus afdansen (gala) om de 2 jaar.

Back to top